Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in om våra användare och besökare, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi skyddar dina rättigheter och uppfyller våra förpliktelser enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du påbörjar ett köp av presentkort, fyller i formulär, skickar e-post, eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att behandla ditt köp, administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag.

När du använder dig av tjänsten registreras även information om användning, visning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning och enheter som används automatiskt av våra mätverktyg och tekniska loggar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du skickade dig vidare till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna hantera ditt köp lagrar vi förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och köphistorik. Uppgifterna lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dem eller så länge det behövs för att följa gällande lagar, exempelvis bokföringslagen.

Till vilka lämnar vi ut uppgifterna?

I samband med köp av presentkort delas de personuppgifter du valt att lämna med den handlare du valt att köpa presentkort hos. Det kan innefatta exempelvis förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och annan information du valt att lämna.

I samband med betalning delas dina personuppgifter med Payson som är vår leverantör av betallösning. För ytterligare information, se Paysons information om integritet och säkerhet.

För lagring av data använder vi oss av tredjepartsaktörer som utför tjänster åt oss och hjälper oss med den tekniska driften.

Om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut eller är nödvändigt för utredning av misstänkta brott mot vår verksamhet kan relevanta uppgifter komma att lämnas ut till myndigheter eller andra berättigade parter.

Insyn, ändring och radering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka då ett e-postmeddelande till info@digely.se och framför ditt önskemål.

Du kan även när som helst be att uppgifterna som avser dig tas bort. Det finns vissa undantag till rätten till borttagning, till exempel om det behöver behållas för att vi måste uppfylla rättsliga förpliktelser (exempelvis enligt bokföringslagen).

Användning av cookies

Webbsidan använder så kallade "Cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida. Till exempel kan de uppgifter du skriver in i köpprocessen sparas för att underlätta vid framtida besök.

I din webbläsare kan du när som helst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Nödvändiga cookies

Dessa säkerställer att de mest grundläggande funktionerna på webbsidan fungerar, så som inloggningar samt de val och inställningar du gör. Om du fortsätter på vår webbplats samtycker du samtidigt till användningen av dessa cookies.

Cookies för statistik

Vi använder statistikverktyget Google Analytics som analyserar hur besökare använder vår webbsida (t.ex. den sida som hänvisande till oss, vilka sidor du besökt, din typ av webbläsare, ditt operativsystem, din skärmupplösning). För ytterligare information, se Google Analytics security and privacy principles.

Cookies för sociala medier

Vi använder verktyget AddThis från Oracle för att viss funktionalitet, t.ex. "delningar", ska vara möjligt. När du använder sådana funktioner och när du använder Digely i allmänhet kan de registrera information som går att koppla till dina konton på sociala medier eller din allmänna webbhistorik. För ytterligare information, se Oracles datapolicy.

Personuppgiftsansvarig

Mat och Mat Sverige AB som äger och driver tjänsten Digely är personuppgiftsansvarig. Med personuppgiftsansvarig avses den som bestämmer syftet med hanteringen. Det betyder att vi har ansvaret för att hanteringen av dina personuppgifter ska ske lagenligt.

Kontakt

Om du har övriga frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.
Mat och Mat Sverige AB
Storgatan 45
941 32 Piteå
E-post: info@digely.se

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i denna policy ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.